Ο γύρος της Αφρικής με μοτοσικλέτα

Μιλάμε ζωντανά με τον άνθρωπο που έκανε το γύρο της Αφρικής με μοτοσικλέτα και κατάφερε να γυρίσει την Αφρική σε 3 χρόνια, χωρίς κάποια χρηματοδότηση.