Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής ποδηλασίας Χ. Βολικάκης στον Σπ. Χαριτάτο