Ο υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης στην ΕΡΤ

Για τη δημιουργία ενός νέου ενιαίου φορέα στην Πολιτική Προστασία που θα εποπτεύεται από το υπουργείο Εσωτερικών, στη λειτουργία του οποίου θα συναρθρώνεται όλη η δουλειά των προηγούμενων οργανισμών και των διαθέσιμων μέσων, μίλησε ο υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης στην Καλοκαιρινή Ενημέρωση της ΕΡΤ.