Οι αλλαγές στις χρεώσεις της ΔΕΗ-Κόντρα στη Βουλή

Οι αλλαγές στους λογαριασμούς της ΔΕΗ από 1η Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά παραδείγματα με τις νέες χρεώσεις, τι θα γίνει με τους καταναλωτές άλλων παρόχων. Το ζήτημα των τιμολογίων της ΔΕΗ και το σχέδιο για την εξυγίανση της επιχείρησης, ανέβασε τους τόνους της αντιπαράθεσης στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.