Οι ήρωες της τιτάνιας προσπάθειας διάσωσης

Η τιτάνια επιχείρηση διήρκησε 3 μέρες και αποτέλεσε την κορύφωση ενός δράματος που ξεκίνησε στις 23 Ιουνίου και έληξε 17 μέρες μετά. Για την επιτυχή έκβασή της, οι  ήρωες- διασώστες έδωσαν όρκο  και ένας από αυτούς, ο  Σαμάν Γκουνάν την ίδια του τη ζωή.