Οι προτάσεις του ΣΕΒ για επαναπατρισμό των Ελλήνων επιστημόνων

Στοχευμένες δράσεις για να για να περάσουμε από το brain drain ,την αιμορραγία του επιστημονικού προσωπικού στο brain regain,την επιστροφή τους στη χώρα,προτείνει ο ΣΕΒ.