Ομάδα Πείρα(γ)μα: Ανεξάρτητη θεατρική δημιουργία!

Μια ξεχωριστή θεατρική ομάδα που μετρά δέκα χρόνια ζωής φιλοξένησε την Ώρα Ελλάδας στο χώρο της. Η ομάδα Πείρα(γ)μα οργανώνει θεατρικές παραστάσεις και δρώμενα σε όλη την Ελλάδα επενδύοντας στη διάδραση με το κοινό και την καλλιτεχνική στήριξη κοινωνικών κινημάτων.