Παγκόσμια ημέρα Μνήμειων και Τοποθεσιών! Η εισαγωγή του Σπύρου Χαριτατου “Για την Ελλάδα…” 18/04