Πανελλαδική μελέτη διατροφής και υγείας

Πανελλαδική μελέτη  για τη διατροφή και την υγεία παρουσίασε πρόσφατα το γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σύμφωνα  με αυτήν οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων απέχουν πολύ από τις οδηγίες του Ιπποκράτη. Ένας στους πέντε Έλληνες κάνει πλήρως καθιστική ζωή ενώ υψηλό είναι το ποσοστό της παχυσαρκίας κυρίως στους άνδρες.

MENU