Περισσότερες δόσεις για την πάγια ρύθμιση χρεών στην εφορία

Για φόρους εισοδήματος, φόρους κληρονομιάς κλπ, οι δόσεις από την εφορία μπορούν να διαμορφωθούν σε περισσότερες τόσο για τακτικές όσο και για έκτακτες οφειλές.