Ποια είναι τα κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης

Από τη γεωγραφική ζώνη, το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση του κάθε νοικοκυριού θα προκύπτει το επίδομα θέρμανσης, που θα δοθεί έως το τέλος του έτους. Με τα νέα κριτήρια διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων.