Ποιοι είναι τα «κίτρινα γιλέκα»

Το κίνημα ξεκίνησε αυθόρμητα μέσω των social media ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των τιμών των καυσίμων και της οικονομικής πολιτικής του Μακρόν. Δεν έχει αρχηγούς και στις τάξεις του συσπειρώνονται πολίτες όλων των πολιτικών αποχρώσεων με πολυμορφία αιτημάτων. Σήμα τους, το κίτρινο γιλέκο που είναι υποχρεωμένοι να φορούν οι οδηγοί, σε περίπτωση ανάγκης.