Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις κομπίνες που στήνονται με παράνομα μηχανήματα ποσ πυο διοχετεύουν χρήματα σε τράπεζες του εξωτερικού.

Νίκος Γρυλλάκης στην Πρωινή Ζώνη