Προληπτικά μέτρα και απολύμανση στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Σύνδεση με τη δημοσιογράφο Φρόσω Βαρβάρα που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.