Προσεγγίζοντας την ψυχική υγεία μέσα από την κοινωνική οικονομία

Το Mentaleaty, είναι πρωτοβουλία του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «Αθηνά-Ελπίς», ο οποίος συμβάλλει στην αποκατάσταση ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, προσφέροντας τους εργασία και μεριμνώντας δραστικά για τη θεραπευτική τους υποστήριξη.Η “Άλλη Διάσταση” βρέθηκε εκεί.

MENU