Πρώτη κατοικία – Ασπίδα προστασίας για 9 στους 10

Ο Θάνος Τσίρος αναφέρεται στα κριτήρια, τις μιικρότερες επιβαρύνσεις, την κρατική επιδότηση και τις πληροφορίες για τη συμφωνία κυβέρνησης-τραπεζιτών.