«Δεύτερη ευκαιρία» σε οφειλέτες που έχασαν την ρύθμιση των 12 ή 100 δόσεων

Δεύτερη ευκαιρία δίνει το φορολογικό νομοσχέδιο σε όσους οφειλέτες του δημοσίου έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση των 12 ή 100 δόσεων. Τους δίνεται η δυνατότητα να εντάξουν το υπόλοιπο της οφειλής που έμεινε απλήρωτο στη νέα πάγια ρύθμιση σε 24 ή 48 δόσεις.