“Στο τραπέζι” η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και η επόμενη μέρα

Το απόγευμα η τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ με άξονα της συζήτησης τους τις τέσσερις προτεραιότητες που έχουν προσδιοριστεί: περιορισμός της εξάπλωσης του ιού, παροχή ιατρικού εξοπλισμού, προώθηση της έρευνας και αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.