Σάββατο 30 Μαρτίου θα είμαστε όλοι στο βιβλιοπωλείο των Αστέγων!