Σε 2 πλατφόρμες οι ρύθμιση χρεών προς εφορία και ταμεία

Ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων, φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις.