Σεμινάρια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους

Η μετάβαση του δημοσίου από την παραδοσιακή του μορφή στην ψηφιακή εποχή αποτελεί ένα από τα στοιχήματα της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνονται σεμινάρια που απευθύνονται σε δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς, και εν γένει ενεργούς πολίτες.