Σήμερα η 13η σύνταξη σε 7.500 δικαιούχους του Δημοσίου με προσωρινή

Πιστώνεται σήμερα η 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη και στους οποίους δεν είχε καταβληθεί την Παρασκευή.