Σήμερα παρουσιάζεται το σχέδιο κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ