Στο TAXIS οι επαγγελματικοί λογαριασμοί που συνδέονται με POS

Τους επαγγελματικούς λογαριασμούς που διατηρούν και συνδέονται με τις ηλεκτρονικές πληρωμές πρέπει να δηλώσουν άμεσα στο ΤΑΧΙS επαγγελματίες και επιχειρήσεις.