Στον ESM στάλθηκε πρόταση από το ΥΠ.ΟΙΚ. για αποπληρωμή μέρους του δανείου

Υποβλήθηκε στον ESM το ελληνικό αίτημα για πρόωρη αποκληρωμή μέρους του δανείου προς το ΔΝΤ.