Συνάντηση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με τους Περιφερειάρχες

Σύσκεψη του Πρωθυπουργού με το σύνολο των Περιφερειαρχών, με αντικείμενο «τα αναπτυξιακά προγράμματα, σχέδια δράσεων, προγραμμάτων και πολιτικών». Έχει συμφωνηθεί η συνάντηση υπό τον Πρωθυπουργό «να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα».