Σύσταση εταιρείας σε 13 λεπτά από τις 22 Ιουλίου

Μόλις λίγα λεπτά θα χρειάζεται κάποιος για τη σύσταση εταιρείας, μέσω της πλατφόρμας της Υπηρεσίας «Μιας Στάσης».  Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από τις 22 Ιουλίου για κάθε Έλληνα ή Ευρωπαίο πολίτη.