Το μήνυμα του πρωθυπουργού από τη Σύνοδο του Ταλίν

Ανάγκη να υπάρξουν γενναίες τομές στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο , το μήνυμα του πρωθυπουργού από το βήμα της άτυπης συνόδου κορυφής. Ο οδικός χάρτης για το νέο ευρωπαϊκό οικοδόμημα  και οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής στην ατζέντα της συνόδου.