Το παρατηρητήριο σεξισμού στην «Άλλη Διάσταση»

Το παρατηρητήριο σεξισμού αλιεύει και αναδεικνύει από την Ελληνική και διεθνή επικαιρότητα σεξιστικά «διαμάντια».