Τουρισμός: Εναλλακτικοί τρόποι εξερεύνησης της Αθήνας

Πέρα από τους καθιερωμένους τρόπους εξερεύνησης της πόλης πέρασαν κάποιοι τουρίστες, οι οποίοι προτείνουν σε ντόπιους να τους ξεναγήσουν στα μέρη που εκείνοι γνωρίζουν και έχουν ξεχωρίσει