Τρομοκρατία και προσφυγικό στην ατζέντα της συνόδου