Βελτίωση εισοδήματος από τις αλλαγές σε φορολογικό – ασφαλιστικό

Βελτίωση του εισοδήματος για εργαζόμενους και συνταξιούχους θα φέρει το νέο ασφαλιστικό και οι αλλαγές στο φορολογικό. Συνταξιούχοι καταγγέλουν ότι χιλιάδες επικουρικές συντάξεις υπολογίστηκαν αυθαίρετα το 2016

MENU