«“Βάκχες” του Ευριπίδη» – Σωτήρης Χατζάκης
Eπεισόδιο 2

Στην αίθουσα ενός θεατρικού εργαστηρίου, ο σκηνοθέτης Σωτήρης Χατζάκης παρουσιάζει τις «Βάκχες», το τελευταίο και δυσκολότερο έργο του Ευριπίδη. Μαζί με μία ομάδα νέων ηθοποιών, ο Σωτήρης Χατζάκης μάς μυεί στις απαρχές του αρχαίου δράματος και στα στοιχεία εκείνα που διέπουν το μυστηριακό χαρακτήρα των «Βακχών». Ποιες ήταν οι «Βάκχες», τι σήμαινε η λατρεία του Διονύσου στον αρχαίο κόσμο, με ποιο τρόπο μπορούμε να την αντιληφθούμε σήμερα και πώς επιβιώνει το στοιχείο της μέθεξης στις μέρες μας;