…Το Θέατρο Ντοκιμαντέρ πρέπει να τελειώνει;…

Ελληνική σύνοψη:
Σκέψεις για το παρόν και το μέλλον του θεάτρου ντοκιμαντέρ.

Αγγλική σύνοψη:
«…SHOULD DOCUMENTARY THEATER COME TO AN END?…»
Thoughts on the present and the future of documentary theater.