Με την αυτοδιαχείριση των τοπικών πόρων ασχολείται το «Αντιδραστήριο», στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας.
Η εκπομπή παρουσιάζει την αυτοδιαχείριση των αποταμιεύσεων της τοπικής κοινωνίας εκτός συστημικών τραπεζών, την εξασφάλιση της αυτάρκειας στην υποστήριξη των παραγωγικών δράσεών της, με έμφαση στην κοινωνική συνεργατική οικονομία, καθώς και την αυτονομία στη διανομή του παραγόμενου οφέλους, ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη.
Καταγράφεται, επίσης, η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την αυτοδιαχείριση τοπικών πόρων στο πλαίσιο του Οικοσυστήματος, όπως ο φυσικός πλούτος και η παραγωγή ενέργειας, με σεβασμό στο περιβάλλον

 

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Πάνος Κάσαρης, Στέλιος Νικητόπουλος
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραθανάσης
Μοντάζ: Γρηγόρης Κιουπελκίδης
Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Τζιρμάκης

02Μαρ2017 – Αντιδραστήριο – Οικοσύστημα συνεργατισμού Καρδίτσας (Β΄ μέρος)