Το «Αντιδραστήριο» της ΕΡΤ3 παρουσιάζει πώς άνεργοι συγκροτούν ομάδες και συλλογικότητες που πραγματοποιούν δράσεις αλληλεγγύης με αυτοοργάνωση και αυτενέργεια. Επίσης καταγράφει πώς αλληλέγγυοι αγωνίζονται ώστε κανένα σπίτι να μη μείνει χωρίς ρεύμα και νερό καθώς και τη λειτουργία συλλογικοτήτων όπως η επιτροπή δράσης δυτικών συνοικιών στη Θεσσαλονίκη. Το «Αντιδραστήριο» παρακολουθεί ακόμη πώς άνεργοι καλλιεργούν γη μέσα στον αστικό ιστό στην ανατολική Θεσσαλονίκη και δημιουργούν πυρήνες αλληλεγγύης.

´

17Φεβ2016 – Αντιδραστήριο