Ο «ΧΩΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΣΤΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ» ΤΗΣ ΕΡΤ3

Ένας χώρος για την αλληλεγγύη, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, από γυναίκες για τις γυναίκες και όλη την κοινωνία, στο «Αντιδραστήριο» της ΕΡΤ3. Την Τετάρτη 25/5, στις 23.00, επισκεπτόμαστε το Χώρο Αλληλεγγύης Γυναικών, μια αυτοδιαχειριζόμενη ομάδα στη Θεσσαλονίκη, που καλεί τις γυναίκες να στηρίξουν η μία την άλλη απέναντι στην κρίση, τη βία, τον πόλεμο, την προσφυγιά και ενημερωνόμαστε για τα μαθήματα ελληνικών στους πρόσφυγες και άλλες δράσεις αλληλεγγύης. Η εκπομπή καταγράφει ακόμη πώς οι γυναίκες στις αυτοδιαχειριζόμενες κουρδικές κοινότητες της Συρίας, με τη χειραφέτησή τους, συμμετέχουν ισότιμα και αποφασιστικά στο κίνημα για ελευθερία.

25Μαϊ2016 – Αντιδραστήριο