ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΑΠΑΝΗ – Στάγειρα

Σειρά 12 ημίωρων ντοκιμαντέρ.
Η γνώση μας για τις ιστορικές εποχές, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ευρήματα, που φέρνει στο φως η σκαπάνη των αρχαιολόγων και από τη μελέτη τους. Στη σειρά αυτή, παρουσιάζεται η ανασκαφική δραστηριότητα στη Μακεδονία και τα αποτελέσματά της. Προβάλλεται η προσπάθεια των ερευνητών για την αποκάλυψη, τη συντήρηση, τη μελέτη και την ανάδειξη των ευρημάτων, που έχουν έλθει στο φως σε αρχαιολογικούς χώρους παγκόσμιας ακτινοβολίας, αλλά και σε νεώτερες ανασκαφές, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Eπεισόδιο 1

Σκηνοθέτης: Απόστολου Τσιτσούλη
Σενάριο: Κατερίνα Ιορδάνογλου
Επιστημονικός σύμβουλος : Χρυσούλα Σαατσόγλου – Παλιαδέλλη