Εκ του πλησίον – Ελίζα Μαρέλλι

Δημοσιογραφική επιμέλεια-παρουσίαση: Κ. Μπλιάτκας