Εκστρατεία ενημέρωσης από την ΕΡΤ #ΣυμμΕΡΤέχουμε στη μείωση αποβλήτων

ΑΘΗΝΑ: skype: Νίκος Αβραμίδης Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – 9ο Γυμνάσιο Αθηνών.