Η Φ.Γεννηματά στην ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ για τη «ΓΕΦΥΡΑ», για Λαλιώτη, Παπανδρέου και Βενιζέλο, για το δημοσίευμα του B.B.C και το συνέδριο του ΚΙΝ.ΑΛ