Καθυστερήσεις στις πτήσεις από την πυκνή ομίχλη

Πέπλο ομίχλης έχει σκεπάσει περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, επηρεάζοντας ακόμη και τη λειτουργία του αεροδρομίου «Μακεδονία»

Απευθείας: Λία Χριστάρα