Βόλβη: Ο Δήμος με τις περισσότερες γαλάζιες σημαίες στο νομό Θεσσαλονίκης

Απόσπασμα από την εκπομπή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ