Εθελοντική αιμοδοσία στη Λήμνο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου αιμοδοτών Λήμνου προχώρησαν σε εθελοντική αιμοδοσία προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού. Ωστόσο η διαδικασία της αιμοληψίας, γίνεται υπό την εποπτεία του γενικού νοσοκομείου Φλέμιγκ, καθώς δεν υπάρχει, η ανάλογη πιστοποίηση στο νοσοκομείο του νησιού.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΑΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΠΕΣΟΠΟΥΛΟΣ επιμελητής Ά στην αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου Φλέμινγκ