Ετήσιο Σεμινάριο Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας στο “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ”