Ευρωπαϊκή διάκριση για τον νερόμυλο του Αγίου Γερμανού

Στον τελικό του προορισμό, στις Πρέσπες, έφτασε ένα από τα Grand Prix της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά Europa Nostra. Πρόκειται για το βραβείο αποκατάστασης του νερόμυλου του Αγίου Γερμανού, που διακρίθηκε ως ένα σημαντικό έργο, που αναδεικνύει την ιστορία και την αισθητική του τόπου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΟΦΙΑ ΖΟΥΖΕΛΗ