Λιουμπόβ Ποπόβα .Φόρμα.Χρώμα.Χώρος

Δύο σπουδαίες στιγμές στην Θεσσαλονίκη:Η έκθεση»Λιουμπόβ Ποπόβα .Φόρμα.Χρώμα.Χώρος» στη Μονή Λαζαριστών
και η 7η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης