Λιουμπόβ Ποπόβα .Φόρμα.Χρώμα.Χώρος

Δύο σπουδαίες στιγμές στην Θεσσαλονίκη:Η έκθεση”Λιουμπόβ Ποπόβα .Φόρμα.Χρώμα.Χώρος” στη Μονή Λαζαριστών
και η 7η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

MENU