Ελαιόλαδο: Ο υγρός χρυσός της Ελλάδας

Απόσπασμα από την εκπομπή ¨ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΑ¨