Πως επηρεάζει η υποβάθμιση του περιβάλλοντος την υγεία μας

ΣΤΟΥΝΤΙΟ: Κώστας Φιτιάνος – Ομότιμος καθ. Χημείας Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.