Αποζημίωση θα δώσει ο ΟΑΣΘ σε όλους τους κατόχους καρτών απεριορίστων διαδρομών ισχύος μηνός Μαϊου 2017 για κάθε ημέρα επίσχεσης εργασίας από τους εργαζομένους του Οργανισμού.
Η αποζημίωση θα χορηγείται κατά τη προμήθεια της επόμενης κάρτας απεριορίστων διαδρομών, με απαραίτητη προϋπόθεση τη προσκόμιση και παράδοση της.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΛΙΑ ΧΡΗΣΤΑΡΑ